Lidmaatschap

Hierbij een overzicht van welke contributies er zijn en wat de rechten en plichten die aan het lidmaatschap verbonden zijn inhouden. Het onderstaande geldt voor het zomerseizoen 2021 én voor het winterseizoen 2021/2022:

Contributie zomerseizoen

De standaardcontributie voor alléén het zomerseizoen:

  • senioren: € 161,00
  • junioren: € 88,50

Senioren zijn leden die in het huidige kalenderjaar 18 of ouder zijn geworden.

Hiervoor verkrijgt men speelrecht op de 6 kunstgras buitenbanen van 1 maart tot 1 oktober én op alle 9 indoor tapijtbanen in de periode dat er geen winterverhuur plaats vindt (dit is van ca. begin april tot ca. half september). Dit geldt voor zowel senioren als junioren, echter voor de junioren geldt dat hun speelrecht dagelijks tot 19.00 uur duurt.

Introducées

Ieder lid van de Commandeurs mag onbeperkt introducées meenemen. Zij betalen het standaardbedrag van € 8,00 per persoon per dag. Er mag voor dat bedrag de hele dag gebruik gemaakt worden van de tennisbanen (hiervoor kan een zgn. dagpas aangemaakt worden). Voor de jeugd bedraagt dit € 5,-.

Niet-spelend lid

Verder bestaat de mogelijkheid om voor één seizoen de status van ‘niet-spelend lid’ aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld bij een langdurige blessure, ziekte, zwangerschap, verblijf in het buitenland etc. Dit (gemotiveerde) verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij het Sportcentrum en kan zoals gezegd gehonoreerd worden voor maximaal één seizoen. De kosten bedragen € 25,-.

Jaarabonnement

Het is ook mogelijk meteen een uitgebreid abonnement te nemen, zodat in de winterperiode van 1 oktober tot 1 maart buiten doorgetennist kan worden. Leden van de Commandeurs krijgen een korting op dit abonnement. Deze korting is het hoogst, als zowel zomer als winter ineens vooruit worden betaald:

  • senioren € 204,00  (meerprijs winter: € 43,00)
  • junioren € 111,00  (meerprijs winter: € 22,50)

Meld je nu aan als lid!

Vul het inschrijfformulier in en deponeer deze in de bruine brievenbus.

Winter abonnement

Commandeursleden die later pas besluiten tóch een winter abonnement te nemen betalen € 76,00 hiervoor (junioren € 43,00). Niet-leden van de Commandeurs betalen het meest: volwassenen € 96,00 en jeugd € 56,00.

Leden met een winter abonnement kunnen gebruik maken van de ‘Last-Minute Baanhuur Binnen’ regeling. Voorwaarden hiervoor zijn:

  • er kan niet vooraf gereserveerd worden
  • de regeling is alleen van toepassing op winterleden
  • de baan moet ter plaatse en op de dag zelf gehuurd  worden
  • de last-minute prijs is: € 10,00 per uur.

Wintervoordeel Jeugd

Jeugdleden die in de winter tennisles nemen in het Sportcentrum hebben een gratis winterabonnement. Zij tennissen dus het jaar rond voor € 88,50.

Gezinskorting

Ook kennen we de zgn. ‘gezinskorting’: als er meerdere kinderen uit één gezin (die nog thuis wonen) lid zijn van de club én minimaal één van beide ouders is ook lid, dan geldt een korting voor het tweede kind van € 18,-, voor het derde kind van € 27,- en voor het vierde kind € 36,-.
In principe hoeft hier niets voor gedaan te worden; dit wordt door de ledenadministratie gesignaleerd en de korting wordt toegewezen.

Beëindiging lidmaatschap

Betreffende de beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging: Statutair is vastgelegd, dat men lid blijft van de vereniging tenzij men het lidmaatschap schriftelijk bij de ledenadministratie vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe seizoen opzegt. Gebeurt dit niet, dan is men formeel nog steeds lid en dus contributie verschuldigd voor dat seizoen. Omdat elk jaar problemen ontstaan wegens geen, niet tijdige of onjuiste opzeggingen wil ik hier nog eens benadrukken, dat hier zorgvuldig mee omgegaan moet worden.

X