Algemene informatie

Pasjes

Zodra de contributie (zie ‘Lidmaatschap’) door u is voldaan krijgt u het lidmaatschapspasje van de vereniging thuisgestuurd. Tegelijkertijd of kort daarna ontvangt u – indien van toepassing – de KNLTB-pas. Tevens moet – als uw foto nog niet gescand is en opgeslagen in de computer – een kleuren pasfoto ingeleverd worden anders kan het pasje niet afgegeven worden. Let wel: zonder pasje bent u niet speelgerechtigd, dus maak dit snel in orde! Let op: Iedereen (zelfs al is hij/zij al járen lid) dient zijn/haar pasje in te leveren bij de receptie van het Sportcentrum als er getennist gaat worden. Zoniet, dan wordt u aangemerkt als introducé en u dient dan dus het daarbij behorende tarief ter plekke te voldoen! Zorg er dus voor dat u het pasje altijd bij zich hebt en lever dit in zodra u komt tennissen…

Buiten- en binnenbanen

U kunt vanaf 1 maart op de zes kunstgras buitenbanen gaan tennissen, terwijl vanaf medio april het grootste deel van de winterverhuur van de binnenbanen voorbij is, zodat deze dan ook onbeperkt gebruikt kunnen worden. Dit betekent dus ook, dat de racketavonden en -ochtenden gedurende de maand maart alleen buiten gehouden kunnen worden! Wat betreft het spelen op de kunstgras-buitenbanen: het is aan te raden om op schoenen met een goed profiel te spelen. Voor de binnenbanen geldt: hoe minder profiel op de schoenen, hoe beter en in ieder geval geen zwarte zolen!

Baanbeschikbaarheid voor de racketavonden

Er worden van 19.00 tot 21.00 uur ‘s avonds in principe 6 banen gereserveerd: 3 buitenbanen en 3 binnenbanen

Reserveren van banen

Dit kan telefonisch of direct aan de bar/receptie: u kunt een baan op een door u gewenste dag en tijd reserveren voor één uur.

Uw naam mag maximaal één keer voorkomen in het reserveringsboek van het Sportcentrum. Staat u er meer dan één keer in, dan kunnen deze reserveringen ongedaan gemaakt worden. Let hier dus goed op!

Opzeggen

Conform de statuten dienen opzeggingen schriftelijk vóór 1 december voorafgaand aan een nieuw seizoen te worden ingediend. Gebeurt dit niet, dan is men automatisch weer lid voor het nieuwe seizoen en dus contributie verschuldigd. Opzeggingen dienen gericht te worden aan dit adres:
Secretariaat TV de Commandeurs, Fred Commissaris, Postbus 5, 1960 AA HEEMSKERK

X